Rescue / First Aid

PADI Emergency First Response / SSI React Right

This is a basic course for emergency care and lifesaving skills that is great for both divers and non-divers. Emergency First Response/React Right training focuses on building confidence in lay rescuers and increasing their willingness to respond when faced with a medical emergency.

Emergency First Response/React Right course meets the CPR and first aid training requirements for the Rescue Diver course and all professional level ratings. EFR/React Right course can be completed in half a day.

The course includes topics such as basic life support, CPR and rescue breathing, shock management, spinal injury, serious bleeding management and basic first aid procedures.

Detta är en grundläggande kurs för akutvård och färdigheter i livräddning som passar både för dykare och icke-dykare. Emergency First Response / React Right Training fokuserar på att bygga upp självförtroende och villighet att reagera och hjälpa till när man väl står inför en medicinsk nödsituation.

Emergency First Response / React Right Course uppfyller kraven på HLR och första hjälpen för Rescue Diver-kursen och alla andra professionella nivåer. EFR / React Right kurs kan slutföras på en halv dag.

Vi lär oss ämnen som grundläggande livshjälp, Hjärt och lung-räddning, chockhantering, ryggradsskador, allvarlig blödning och grundläggande förstahjälpsprocedurer.

Vi applicerar sen denna teori i form av olika scenarios där man får träna på de olika typer av nödsituationer som kan uppstå.

PADI Rescue Diver / SSI Diver Stress & Rescue

Dykare beskriver ofta Rescue Diver kursen som den mest utmanande, men också den mest givande
dykutbildningen som de någonsin har gjort. Varför? Eftersom du lär dig att förebygga, förhindra och
hantera problem i vattnet. Man blir mer självsäker i sina färdigheter som dykare genom att veta att man
kan hjälpa andra människor med sina problem under vattnet. Under kursens gång lär du dig att bli en
skickligare divebuddy genom att hjälpa till med problem och nödsituationer tills dess att det sitter i
rygmärgen.

Rescue Diver kursen är ett 3 dagars program som utvecklar dina kunskaper och färdigheter inom
livräddning så att du effektivt kan hjälpa människor i nödsituationer, hantera dykolyckor och ge första
hjälpen vid behov. Man tränar på en mängd olika räddningssituationer i både djupt och grunt vatten.

The Rescue Course covers:

 • Självräddning och dykare i stress
 • Nödsituationer och utrustningsområde
 • Dykning och förstahjälpen
 • simmandes eller icke simmandes assistans
 • Undervattensproblem
 • Borttappad dykare
 • uppstigning med medvetslös dykare
 • Panikdykare
 • hjärt och lung-räddning i vatten
 • exits med skadad eller medvetslös dykare
 • Dykolyckscenarier
 • Första hjälpen för expandations skador
För att bli en rescue diver måste du ha certifierats av en internationellt erkänd organisation inom Hjärt och lungräddning och första hjälpen inom de senaste 2 åren. Rescue Diver-programmet kan också vara fysiskt utmanande, så en relativt god fysik är önskvärt.

Rescue Diver-programmet är ett viktigt steg för att utöka din kunskap och erfarenhet som dykare. PADI Rescue Diver / SSI Diver Stress & Rescue certifieringen är också en nödvändighet för alla ledarskapsprogram inom dykning.