Teknisk dykning

Why TDI?

Sedan 1994 har Technical Diving International (TDI) varit den globala jätten inom teknisk dykutbildning. TDIs träningsmaterial och -standarder är bland de mest utvecklade och kompletta inom dykindustrin och TDI har världens bästa säkerhetsprotokoll utav alla dykorganisationer runtom i världen. TDI ser till att alla instruktörer och dykare bibehåller ett konstant prestationsfokus under resten av sina dykarkarriärer.

TDI kurser:

På Gili Divers erbjuder vi ytterligare TDI-kurser för dykare som vill utmana sig själva genom att pusha gränserna lite längre.

Intro till teknisk dykning

TDI Introduktion till Teknisk dykning är en introduktionskurs som bygger på din rekreationella träning
genom att förbättra dykplanering, förbättra effektivitet och streamlining i vattnet, justera befintliga
utrustningskonfigurationer, allt i en kontrollerad och rolig miljö.

Sidemount Diver

TDI Sidemount Diver-programmet är långt mer än bara en ”how to do” bok på sidemount dykning. Det är en komplett, omfattande uppsättning träningsmaterial som är utformade för att samverka och förbereda för de 3 dyk som görs i öppet vatten. Förbättra ditt trim och din teknik och lär dig andas mer luft under ditt dyk. Kursen är en bra förberedelse för ytterligare tekniska kurser där användningen av flera tankar är nödvändigt.

Nitrox Diver

TDI Nitrox Diver kursen är en introduktionsnivå nitrox för dykare som vill fortsätta sin dykutbildning och lära sig använda syreberikad luft som andningsgas för att förlänga dekompressiontider på djup.

Advanced Nitrox Diver

Vill du förlänga din dyktid? Kanske är du en äventyrslysten dykare eller fotograf som vill stanna kvar i vattnet lite längre? TDI Advanced Nitrox Course kvalificerar dykare till att använda syreberikad luft nitrox från EAN 21 till EAN 100% inom din nuvarande certifieringsnivå till ett maximalt djup på 40 meter / 130 fot, under dyk som inte kräver några dekompressionstopp. Denna kursen görs ofta i samband med TDI Decompression Procedures kursen.

Decompression Procedures Diver

Känner du att du dina dekompressionsgränser (NDL) en begränsande faktor för dyk? Måste du gå upptidigare än du själv skulle velat? Som sportdykare är planerad dekompression inte något som görs eller undervisas. TDI Decompression Procedures kursen förbereder dig för planerad dekompessionsdykning. Med ett maximalt dykdjup på 45 meter / 150 meter är kursen ditt första steg bortom de normala sportdykningsgränserna.

Kombinerade Advanced Nitrox and Decompression Procedures

TDI Decompression Procedures kursen kombinerat med TDI Advanced Nitrox kursen utgör grunden för all annan teknisk utbildning du kan göra. Efter du har gjort dessa två utbildningar har du nu tagit steget in i den avancerade världen som kallas teknisk dykning. Nu är det bara att fortsätta.